Τετάρτη

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Η ΜΟΔ με μια ματιά
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ΜΟΔ ΑΕ:

  • Είναι ανώνυμη μη κερδοσκοπική εταιρία του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
  • Εποπτεύεται από την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Επιστημονική και τεχνική στήριξη της Δημόσιας Διοίκησης στη διαχείριση των αναπτυξιακών προγραμμάτων, και κυρίως αυτών που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλύπτοντας ανάγκες σε:

  • εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό
  • συστήματα, μεθόδους και διαδικασίες
  • υλικοτεχνική υποδομή
συνέχεια....

Ποιοι μας τιμούν και που...