Δευτέρα

Χωρίς μπαλκόνια

πηγή: news.kathimerini.gr

Χωρίς μπαλκόνια
Αυτές οι εκλογές εμπεριέχουν ένα ιδιαιτέρως θετικό στοιχείο: για πρώτη φορά έχει μειωθεί θεαματικά η υπερβολική αφισοκόλληση, τα φυλλάδια των υποψηφίων που συσσωρεύονται στα πεζοδρόμια και η ηχορρύπανση.Ενδεχομένως αυτό να οφείλεται και στις οικονομικές δυσκολίες των συνήθων χρηματοδοτών. Αποτελεί, ωστόσο, ένα βήμα αναβάθμισης του πολιτικού μας πολιτισμού, καθώς μάλιστα συνοδεύεται από σχετικές πρωτοβουλίες κομμάτων.Ελπίδα όλων είναι πως στο εγγύς μέλλον οι εκλογές στην Ελλάδα θα είναι μια ευρωπαϊκή εμπειρία, χωρίς «μπαλκόνια» και τα παρελκόμενα μεσογειακά πολιτικά έθιμα.

Ποιοι μας τιμούν και που...