Δευτέρα

380 εκατ. ευρώ στα ταμεία του Δημοσίου!


πηγή: protothema.gr
Περισσότερα από 380 εκατομμύρια  ευρώ εξασφάλισε το Δημόσιο από την  παραχώρηση του φάσματος συχνοτήτων προς χρήση από τις εταιρείες  κινητής τηλεφωνίας!
Συγκεκριμένα, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις φασματικές περιοχές των 900 και 1800 MHz.
Συνολικά, κατακυρώθηκε στις εταιρίες COSMOTE, VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ και WIND όλο το διαθέσιμο φάσμα στην περιοχή των 900 MHz και στην περιοχή των 1800 MHz. Το συνολικό τίμημα που θα καταβάλλουν και οι  τρεις εταιρίες στο Ελληνικό Δημόσιο, ανέρχεται σε 380.535.000 εκατ. ευρώ.
Συνολικά  κατακυρώθηκαν  στις τρείς συμμετέχουσες εταιρείες  τα εξής φασματικά δικαιώματα:
- COSMOTE: τέσσερα τμήματα στη ζώνη των 900 ΜHz και δύο τμήματα στη ζώνη των 1800 MHz, με συνολικό τίμημα 118.833.000 εκατ. ευρώ
- VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ: έξι τμήματα στη ζώνη των 900 ΜHz και δύο τμήματα στη ζώνη των 1800 MHz, με συνολικό τίμημα 168.502.000 εκατ. ευρώ
- WIND: τέσσερα τμήματα στη ζώνη των 900 ΜHz με συνολικό τίμημα 93.200.000 εκατ. ευρώ
Η επιτυχής ολοκλήρωση της δημοπρασίας και η κατακύρωση του φάσματος κινητής τηλεφωνίας προσφέρει σημαντικότατα οφέλη  για την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα. Συμβάλλει στην ανταγωνιστική ανάπτυξή της, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της αμεροληψίας και της αναλογικότητας, διασφαλίζει την ισότιμη, συμμετρική και χωρίς διακρίσεις αντιμετώπιση των υφιστάμενων παρόχων και τυχόν νεοεισερχομένων όσον αφορά στη δυνατότητα πρόσβασης σε απελευθερωμένο φάσμα, εξασφαλίζει επαρκή χρόνο απόσβεσης της επένδυσης ενώ διασφαλίζει τη συνέχεια παροχής υπηρεσιών από τους υφιστάμενους παρόχους.

Ποιοι μας τιμούν και που...