Παρασκευή

Καθετί στο οποίο εναντιώνεσαι, μπορεί να επαναδιατυπωθεί ...

Καθετί στο οποίο εναντιώνεσαι, μπορεί να επαναδιατυπωθεί με τρόπο ώστε να υποστηρίζεις κάτι. 
Αντί να είσαι κατά του πολέμου, καλύτερα να είσαι υπέρ της ειρήνης. 
Αντί να είσαι κατά της φτώχειας, καλύτερα να είσαι υπέρ της ευημερίας. 
Αντί να συμμετέχεις στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών, υποστήριξε την πρόληψή τους στη νεολαία.
Αντί να είσαι ενάντια στο κακό, καλύτερα να είσαι υπέρ της αγάπης.
 
Γ. Ντυέρ

Ποιοι μας τιμούν και που...