Τετάρτη

Επιταχύνεται το πρώτο αλλά και το δεύτερο κύμα εφεδρείας


Πηγή : tovima.gr


Η επιτάχυνση των διαδικασιών για την ένταξη περίπου 30.000 υπαλλήλων στο καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας, το «μαχαίρι» στις υπηρεσιακές μονάδες των δημόσιων φορέων με τη μείωσή τους κατά 30%, κάτι που θα οδηγήσει σε μαζικές μετατάξεις ή ακόμη και σε απολύσεις και η ένταξη των υπαλλήλων στο νέο βαθμολόγιο, υπήρξαν το αντικείμενο ευρείας σύσκεψης των γενικών γραμματέων όλων των υπουργείων που πραγματοποιήθηκε, σήμερα, Τετάρτη στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.


Σύμφωνα με πληροφορίες στη σύσκεψη επιβεβαιώθηκε ότι η ένταξη των μόνιμων υπαλλήλων του στενού δημόσιου τομέα στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως τις 27 Νοεμβρίου 2011, όπως ακριβώς προβλέπει το πολυνομοσχέδιο, που ψηφίσθηκε πρόσφατα από τη Βουλή.
Αντιθέτως, η ένταξη των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου τόσο των φορέων του Δημοσίου όσο και των υπό κατάργηση ή συγνώνευση νομικών προσώπων στο καθεστώς της εφεδρείας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως την 1η Ιανουαρίου 2012.
Εκτός όμως από την εφεδρεία, στη σύσκεψη αποφασίσθηκε να επιταχυνθούν και οι διαδικασίες για την αναμόρφωση του δημόσιου τομέα, γεγονός που θα οδηγήσει σε πρώτη φάση στη μείωση κατά 30% των υπηρεσιακών μονάδων των υπουργείων.
Σε αυτό το πλαίσιο, στη σύσκεψη επιβεβαιώθηκε ότι τα υπουργεία, με ευθύνη των γενικών γραμματέων, θα πρέπει να συντάξουν άμεσα σχέδια νομοθετικών ρυθμίσεων με τα οποία να καταργούνται ή να συγχωνεύονται υπηρεσιακές μονάδες των υπουργείων και των ΝΠΔΔ.
Σύμφωνα με το σχετικό χρονοδιάγραμμα, τα σχέδια αυτά θα πρέπει να αποσταλούν στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ως τος τέλος αυτής της εβδομάδας, έτσι ώστε να προωθηθούν έγκαιρα προς ψήφιση στη Βουλή.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν ήδη δοθεί προς τους γενικούς γραμματείς των υπουργείων θα πρέπει να γίνουν τα εξής:


- Να περιοριστεί η διοικητική δομή των φορέων με την κατάργηση κατά προτεραιότητα των υπηρεσικών μονάδων που δεν έχουν λόγο ύπαρξης επειδή, είτε ολοκλήρωσαν την αποστολή τους και δεν έχουν πλέον αντικείμενο, είναι σε είναι σε πλήρη αδράνεια, είτε υπολειτουργούν. Για παράγειγμα θα καταργηθούν σε όλα τα υπουργεία τα τμήματα δακτυλογράφησης αφού θεωρείται πλέον δεδομένη η χρήση υπολογιστών.


- Να υπαχθούν στο γενικό γραμματέα του υπουργείου, έτσι ώστε να προκύψει μικρότερη οργανωτική δομή και καλύτερος συντονισμός, όλες οι υποστηρικτικές μονάδες (π. χ. Διοικητικού/ Προσωπικού, Οικονομικού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας κ. λ) των αυτοτελών υπηρεσιών.


- Να εφαρμοστεί η αρχή του «εύρους εποπτείας» στη διάρθρθωση των υπηρεσιακών μονάδων. Αυτό σημαίνει ότι κάθε γενική διεύθυνση θα πρέπει να περιλαμβάνει από τρεις ως επτά διευθύνσεις και η κάθε διεύθυνση από τρία ως επτά τμήματα


- Να καταργηθούν όλες οι υποδιευθύνσεις και τα γραφεία.


- Να περιοριστούν οι περιφερειακές υπηρεσιακές μονάδες των φορέων με καταργήσεις ή συγχώνευσή τους, ενώ θα πρέπει να εξεταστεί και η ένταξη ορισμένων εξ αυτών στις αποκεντρωμένες διοικήσεις.

Ποιοι μας τιμούν και που...