Τρίτη

Τάδε έφη...αγλική παροιμία!

Πηγή: supa.gr

Το ψέμα θα γυρίσει όλη τη γη πριν η αλήθεια προλάβει να φορέσει τα παπούτσια της. (Αγγλική παροιμία)

http://www.supa.gr/forums/f77/gnomiko-42420.html

Πηγή: el.wikiquote.org

A
"A bad excuse is better than none."
Μετάφραση: Μια κακή δικαιολογία είναι καλύτερη από καμία.
"A cat has seven lives but a woman has seven cat lives."
Μετάφραση: Η γάτα είναι εφτάψυχη αλλά η γυναίκα είναι επτά φορές επτάψυχη.
Αντίστοιχη ελληνική: "Η γάτα είναι εφτάψυχη."
"A constant guest is never welcome."
Μετάφραση: Ο συχνός επισκέπτης ποτέ δεν είναι καλοδεχούμενος.
"A good drink makes the old young."
Μετάφραση: Ένα καλό ποτό κάνει τον γέρο νέο.
"A hair of a woman can draw more than a hundred pair of oxen."
Μετάφραση: Μία γυναικεία τρίχα μπορεί να τραβήξει περισσότερα από ό,τι εκατό ζευγάρια βόδια.
Αντίστοιχη ελληνική: "Το αιδοίο σέρνει πλοίο."
"A house without a woman and firelight is like a body without soul or sprite."
Μετάφραση: Ένα σπίτι χωρίς γυναίκα και τζάκι είναι σαν ένα σώμα χωρίς ψυχή ή πνεύμα.
"A hungry man is an angry man."
Μετάφραση: Ο πεινασμένος άνθρωπος είναι θυμωμένος άνθρωπος.
"All that glitters is not gold."
Αντίστοιχη Ελληνική: Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός.
A friend in need is a friend indeed
Ο φίλος στην ανάγκη φαίνεται

B

Beauty is only skin deep.
Η ομορφιά είναι επιφανειακή.
Beauty is in the eyes of the beholder.
Η ομορφιά είναι στα μάτια αυτού που βλέπει.

C

"Curiosity killed the cat"
Μετάφραση: Η περιέργεια σκότωσε τη γάτα.

D

"Don't buy a pig in a poke."
Αντίστοιχη ελληνική: "Γουρούνι στο σακί φτύστε το να μην αβασκαθεί."

E

Every cloud has its silver lining.
Μετάφραση : Κάθε σύννεφο έχει εσωτερική στρώση ασημιού.
Αντίστοιχη ελλήνικη : Παντού υπάρχει ελπίδα. - Όλα έχουν και τη θετική τους πλευρά.

L

"Least said sooner mended."
Αντίστοιχη ελληνική: "Τα πολλά λόγια είναι φτώχια."


O

"Once bitten, twice shy"
Αντίστοιχη ελληνική: Όποιος καεί στο χυλό φυσά και το γιαούρτι.
"Out of sight, out of mind."
Αντίστοιχη ελληνική: Μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται.

T

The right man in the right place.
Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.
There is no use crying over spilt milk.
Δεν έχει ουσία το να κλαις πάνω από χυμένο γάλα.
Time and tide wait for no man.
Ο χρόνος και η παλίρροια δεν περιμένουν κανέναν.
Time is money.
Ο χρόνος είναι χρήμα.


W

Where there's a will, there's a way.
Όταν υπάρχει θέληση, τρόπος βρίσκεται.


"http://el.wikiquote.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%B5%CF%82&oldid=22214".

Ποιοι μας τιμούν και που...