Παρασκευή

Οι ψυχές που αγαπούν δε χωρίζονται ποτέ.

Κ.ΚΑΒΑΦΗΣ

Ας καταταχθούμε πιστοί στρατιώτες, με απλότητα καρδίας΄ μέχρι άλλωστε να μπορέσουμε να εξοικειωθούμε με το «εμείς», μέχρι να αποδεχτούμε την ανάγκη μας για τον άλλο και να μην οχυρωνόμαστε σε γήινες μικρότητες, μέχρι να μας δοθεί η καθολική αγάπη και να δυναμώσουμε σ' Αυτήν, θα επιστρέφουμε πάντα μαζί. Ας απομακρυνθούμε απ' τον εαυτό μας, ας αρνηθούμε τη θέλησή μας, γιατί ο σύντροφος πρέπει να αγαπάει τον σύντροφο περισσότερο απ' τον εαυτό του.

Οι ψυχές που αγαπούν δε χωρίζονται ποτέ.

Ποιοι μας τιμούν και που...