Σάββατο

Πρόσεχε σε αυτώ

Να μην ονειρεύεσαι και να μή ζητάς 
τα ανύπαρκτα και νεφελώδη, 
αλλά να οικονομείς τα παρόντα, 
τα δεδομένα που έχεις μπροστά σου 
και με απλό και πρακτικό τρόπο 
να εργάζεσαι τη σωτηρία σου.

Μ. Βασίλειος, Στο πρόσεχε σεαυτώ.

Ποιοι μας τιμούν και που...