Σάββατο

Αυτός που αγαπά πραγματικά τον Θεό

Όποιος αγαπά τον εαυτό του, 
δεν μπορεί να αγαπά τον Θεό. 
Αυτός που αγαπά πραγματικά τον Θεό, 
θεωρεί τον εαυτό του ξένο 
και πάροικο στη γή αυτή ...

Άγ. Σεραφείμ του Σάρωφ

Ποιοι μας τιμούν και που...