Σάββατο

Άς πιάσουμε την ευκαιρία, πού μπορείς να την πιάσεις

Άς πιάσουμε την ευκαιρία, 
πού μπορείς να την πιάσεις, όταν έρχεται.
Όταν φύγει όμως, 
είναι μάταιος κόπος να την κυνηγάς.

Άγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος - ΕΠΕ 11,70

Ποιοι μας τιμούν και που...