Κυριακή

Μία ψυχή καλλιεργημένη μπορεί να χάσει τον εαυτό της

Όπως το κοφτερό μαχαίρι
εύκολα καταστρέφεται από μία πέτρα,
έτσι και μία ψυχή καλλιεργημένη
μπορεί να χάσει τον εαυτό της
από την υπερηφάνεια.

Οσία Συγκλητική.

Ποιοι μας τιμούν και που...